Mật Vải (6 * 2.5Kg)

42,50 

Thông tin bổ sung

Trọng lượng 15 Kilôgam